Gemengd Koor AmbiCiuS, Bavel

Repetitie woensdag 19.30 tot 21.30 uur in het Klooster in Bavel.KORENMIDDAG ERG GESLAAGD

De Korenmiddag die Gemengd Koor AmbiCiuS
heeft georganiseerd op zaterdag 13 mei is een
groot succes geworden.
4 enthousiaste koren namen er aan deel waaronder:
Gemengd Koor AmbiCiuS,
Ouderenkoor Caudium Vitae,
Brigidakoor en het
Popkoor Bvocals.
Elk koor trad 20 minuten op.
Na afloop werd er nog nagepraat met een consumptie.

Concert 3 koren Haren Groningen

Onze enthousiaste koorleden
Uitstapje 2016 Kooroptreden Amphia Kerstconcert 2018 Koorfoto Open dag klooster